Občanské sdružení SOS ČSOB

ČSOB udělala náš život chudším. A co Vám?

Ani horolezkyni Nelly Kudrové nepřineslo angažmá v reklamě na banku pochybné pověsti štěstí.  Po zahájení reklamní kampaně musela přerušit sportovní aktivity pro zranění.

Dlouhá léta bývalo zvykem, že lidé nosili do banky peníze s důvěrou a odcházeli s klidem, že o jejich peníze je dobře postaráno. I naši členové byli dlouhodobými klienty ČSOB banky již více než 20 let a vždy se těšila naší plné důvěry. Proto jsme do ní ukládali své úspory. Věřili jsme radám a doporučením, které nám bankéři v ČSOB dávali. 

 Jednoho dne jsme uslyšeli, že naše peníze jsou pryč. Tisíce drobných střadatelů bylo poškozeno. To bylo pro nás šokem a krutým probuzením. Banka se ke ztrátě svěřených peněz nepostavila čelem.  

 Nezbylo, než se sdružit a začít bojovat za svá práva, za práva všech slušných lidí. Nejen těch, kteří již v ČSOB o své peníze přišli, ale i těch, které to může teprve čekat. Banka ČSOB jsou jen prázdné sliby, arogance a neprofesionalita. 

S přáním všeho dobrého


MUDr. Božena Flegelová

za Občanské sdružení SOS ČSOB


Aktuálně
14.09.2013 | ČSOB nejlepší bankou roku(?)

ČSOB, která se soudí se svými klienty a odmítá odpovědnost za svá pochybení, získala pod záštitou Hospodářských novin ocenění Nejlepší banka roku 2013 Členové poroty patrně nebyli nikdy klienty této banky.

25.08.2013 | ČSOB inkasovala nejvyšší státní garance

Banka ČSOB je historicky největším příjemcem státních garancí, jak plyne z údajů ministerstva financí, a to ve výši 483 milionů korun

05.05.2013 | ČSOB obchází strach, Vrchní soud vydal precedent

Vrchní soud v Praze vydal průlomové rozhodnutí, které je přímo aplikovatelné i na obdobná selhání ČSOB v investičním poradenství, když přiznal klientovi investičního poradce nárok na odškodnění

17.02.2013 | Ironie časopisu Euromoney

Smysl pro ironický humor prokázal časopis Euromoney, když přiznal Privátnímu bankingu ČSOB, který se soudí se svými klienty a odmítá odpovědnost za svá pochybení, prestižní ocenění

02.02.2013 | ČSOB odmítla u soudu odbornou péči o klienty

V Sekci Aktuality jsme zveřejnili některé pro klienty ČSOB jistě šokující vyjádření banky ČSOB učiněná v rámci vedených soudních sporů.

29.11.2012 | Soudní procesy proti ČSOB pokračují

Před pražským Městským soudem byla v listopadu konána soudní stání v procesech, ve kterých čelí banka žalobám svých klientů, většinou sdružených v sdružení SOS ČSOB, za ztrátu svěřených peněz v důsledku špatných investic. Připravujeme zveřejnění pasáží z vyjádření právníků ČSOB, kde banka útočí na své klienty, které kdysi ujišťovala o všestranné péči.

05.05.2012 | ČSOB čelí žalobám klientů

V krátké době proběhnou před Městským soudem v Praze první soudní jednání žalob klientů na náhradu škody vedené proti ČSOB. Více v Sekci Aktuality.

01.03.2012 | ČSOB klesá zisk, zvyšuje poplatky klientům

Bance ČSOB klesl v roce 2011 zisk o 17%, mj. drží také řecké dluhopisy. Propad zisku se snaží kompenzovat zvýšením již nyní vysokých poplatků klientům

12.11.2011 | ČSOB ztratila data klientů

ČSOB potvrdila svou nevalnou pověst a v důsledku selhání jejího systému elektronického bankovnictví přišli klienti o uložená data. O selhání banky informují média

15.10.2011 | Soud vydal platební rozkaz proti ČSOB

V kauze islandských dluhopisů vydal Městský soud v Praze platební rozkaz a nařídil bance ČSOB zaplatit žalovanou částku včetně nákladů řízení. Jde o významný posun ve věci.

10.08.2011 | Soud označil chování ČSOB za neetické a nepoctivé

Nejvyšší soud usvědčil banku ČSOB z neetického chování a její postup označil z hlediska zásad poctivého obchodního styku za nepřijatelný. O dalším případu potvrzujícím špatnou pověst ČSOB informuje deník Aktuálně

16.07.2011 | ČSOB vzdala emisi akcií na burzu

KBC potvrdila, že ustoupila od plánu uvést akcie ČSOB na burzu. Akcionáři by mohli chod banky více kontrolovat. O dobré zprávě pro vedení ČSOB informuje Týden

17.03.2011 | ČSOB opět odvolala emisi akcií na burzu

Snaha pomoci zadlužené matce KBC formou prodeje akcií ČSOB na burze opět selhala. O problému banky informují média

16.03.2011 | V ČNB působí exmanažer ČSOB spojený s podvody

Šéfem odbor dohledu obezřetnosti ČNB se stal člověk zapletený do případu, kdy dva zaměstnanci ČSOB připravili v roce 2000 podvody banku o 2,4 miliardy korun a byli odsouzeni. O důkazu podivného propojení ČSOB a ČNB s kriminálním pozadím informuje deník MF Dnes

01.03.2011 | Česká televize bude vysílat o islandské kauze ČSOB

Česká televize připravuje aktuální reportáž o islandském problému banky ČSOB. K vidění bude na kanálu ČT24 v nejbližších dnech. Své vyjádření podali právní zástupci sdružení SOS ČSOB a také členové sdružení.

15.02.2011 | Banka ČSOB nabízí odškodnění klientům

Podle množících se informací členů sdružení SOS ČSOB začala banka ČSOB individuálně nabízet svým poškozeným klientům odkup islandských dluhopisů i jiných špatných investic banky za ceny od 25 - 50% nominální hodnoty. Banka ČSOB tak reaguje na rostoucí tlak svých klientů a podané žaloby.

29.11.2010 | ČSOB nezveřejnila, kolik prodělala na řeckých dluhopisech

Banka ČSOB se pokouší vycouvat z další špatné investice a zbavit se dluhopisů emitovaných řeckou vládou. Podle zveřejněných výsledků drží ČSOB ještě dluhopisy za 3,65 mld Kč. Analytik Cyrrus Marek Hatlapatka odhaduje, že ČSOB mohla prodělat 25% z nominální ceny, informuje Euro

01.11.2010 | Stát nepřestává platit miliardy ČSOB za převzetí IPB

Převzetí zkrachovalé IPB byl pro ČSOB jeden z nejvýnosnějších byznysů a nepřestává čerpat z neomezených státních záruk. O dalších dvou miliardách pro ČSOB od ČNB informuje Týden

30.09.2010 | ČSOB usvědčena z klamání spotřebitelů

Banka ČSOB opět klamala spotřebitele a musí zaplatit pokutu ČNB. O případu informují média a v oficiální tiskové zprávě také sama ČNB.

05.04.2010 | ČSOB očekává od svých klientů odškodnění

Banka ČSOB po měsících mlčení odpověděla svým klientům ze SOS ČSOB na žádost o jednání s vedením banky tím, že je obvinila z "poškozování její dobré pověsti" a "zneužívání ochranných známek banky". V dopise dále banka uvádí, že očekává písemnou nabídku kompenzace za poškození dobrého jména banky. Více v sekci Aktuality.

15.03.2010 | Nekalé praktiky s akciemi ČSOB

Média informují o nekalých praktikách, při kterých investiční poradci lákají klienty do investice do neexistujících akcií ČSOB. Případ již prověřuje ČNB, ale bez konkrétního výsledku. O případu informuje deník E15

15.02.2010 | Šéf ČSOB Kavánek odmítá jednat s klienty své banky

Předseda představenstva ČSOB Pavel Kavánek opakovaně ignoruje všechny žádosti svých klientů sdružených v SOS ČSOB o jednání. Banka pokračuje v nastoleném kurzu nekomunikace s vlastními klienty.

17.12.2009 | Premiér Fischer se zabývá "islandskou kauzou" banky ČSOB

Premiér Fischer se na podnět SOS ČSOB zabývá kauzou poškození klientů ČSOB na Islandu. Ve svém dopise ze dne 4.12.2009 upozorňuje, že "obchodník s cennými papíry (kterým byla ČSOB, a.s. při obhospodařování Vašeho majetku) musí při poskytování investičních služeb dodržovat vůči zákazníkovi také povinnosti, které jsou stanoveny zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Mezi jiným informační povinnost a povinnost provádět pokyny zákazníka za nejlepších podmínek". Premiér doporučuje SOS ČSOB obrátit se podáním na ČNB.

14.12.2009 | Výzva k odstoupení šéfa ČSOB Pavla Kavánka

Sdružení SOS ČSOB zveřejnilo výzvu k odstoupení Ing. Pavla Kavánka, předsedy představenstva ČSOB, z funkce. SOS ČSOB ho viní z odpovědnosti za nemorální a neetické jednání banky vůči svým klientům. Výzva je k dispozici v sekci Aktuality a tiskové zprávy.

23.11.2009 | FAQ pro zájemce o členství v SOS ČSOB

Z důvodu další vlny zájmu o členství ve Sdružení SOS ČSOB zveřejnilo sdružení odpovědi na nejčastěji kladené otázky ze strany poškozených klientů banky ČSOB. Více informací najdte v Sekci "Máte zájem o členství?"

16.10.2009 | Česká bankovní asociace žádá ČSOB o vyjádření k islandské kauze

Sdružení SOS ČSOB se obrátilo písemně na Českou bankovní asociaci (ČBA) s žádostí o vyjádření, zda zda-li může být jednání ČSOB a.s., která odmítá převzít odpovědnost za ztrátu peněz svých klientů, považováno za etické a v souladu s kodexem ČBA. ČBA nás informovala, že žádá ČSOB o vyjádření ve věci.

12.08.2009 | Slovenské Hospodářské noviny informují o slovenské pobočce SOS ČSOB

Slovenský tisk informuje, že SOS ČSOB zakládá na Slovensku svou pobočku poškozených klientů banky.

31.07.2009 | Bývalý bankéř ČSOB odsouzen za okrádání klientů

Bankéř ČSOB byl před soudem usvědčen, že okrádal klienty ČSOB o peníze, které převáděl na další účty. Z těch potom peníze vybíral. O případu informuje Právo a další média.

26.06.2009 | Ztráta peněz klientů je pro mluvčího ČSOB "nejlepší praxí v oboru"

Mluvčí ČSOB Ivo Měšťánek označil postup banky ČSOB, která ztratila peníze důvěřivých klientů, za "postup podle všech právních i jiných pravidel a v souladu s tehdy platnou nejlepší praxí oboru". Dále nepravdivě a účelově uvedl, že se islandské investice ČSOB týkají jen klientů privátního bankovnictví a osob s dolním limitem vkladu 10 milionů Kč. O případu informují Hospodářské noviny a řada dalších médií.

15.06.2009 | ČSOB označena za iniciátora bankovního kartelu na Slovensku

Slovenská ČSOB je jednou ze tří bank, které se měly dopustit nezákonného kartelového jednání a byla jim za to uložena pokuta Protimonopolným úradem SR. Poškozená firma Akcenta trvá na tom, že iniciátorem kartelu byla česká ČSOB. O případu informují slovenská média a o přípravě žaloby na ČSOB ze strany poškozených i česká média.

25.05.2009 | Belgický tisk kritizuje transparentnost KBC

Belgický deník Flanders Today kritizuje matku ČSOB KBC a ptá se, proč nechala své akcionáře tak dlouho v nejistotě, když dlouhodobě vyjednávala o státní pomoci. O zákulisí nejisté finanční situace KBC píše belgický Flanders Today.

18.05.2009 | Burza zastavila obchodování s akciemi KBC

Belgická vláda byla nucena sanovat KBC - mateřskou banku ČSOB dalšími miliardami EUR. Jde již o třetí státní pomoc v krátké době několika měsíců. O vážných potížích banky píše britský The Guardian.

Rychlý kontakt